-40%

Er-Risaletu’l-Velediyye Fi Adabil Bahs ve'l Munazara Mea Şerhi Abdulvehhab

الرسالة الولدية في آداب البحث والمناظرة (شرح عبد الوهاب)
Özel fiyat ₺139,20 Normal Fiyat ₺232,00

ER RİSALETÜL VELEDİYYE- bahs - münazara

Cedel ilmi olarakta bilinen Adabul bahs ve'l-munâzara, gerçeğin bilinmesine yönelik tartışmaların yöntem ve kurallarını araştırıp belirleyen ilmi disiplini ifade eder. Özellikle Arapçada çok yaygın kullanılan ve ilmi manada ders olarak işlenen bu alan da birçok eser kaleme alınmıştır. Osmanlı ulemasından Maraşlı Saçaklızâde Mehmed Efendi'nin kaleme aldığı "Er-Risaletu'l Velediyye fi Adabil Bahs ve'l-Munâzara" isimli risale müellifi tarafından önce Tahrîrü't-Takrir adıyla şerhedilmiş ardından Er-Risaletu'l-Velediyye ismiyle özetlenmiştir. Esere pek çok âlim tarafından şerh yazılmıştır. "Şerh Abdulvehhâb" olarak şöhret bulan, İmam Amîdi'nin şerhiyle beraber kitabı yayınlayarak ilim ehlinin istifadesine sunan Haşimi yayınevi, kitabın ikinci baskısında bu alanda şöhret bulmuş İmam Cürcani'nin İmam Kelenbevi'nin ve İmam Semerkandi'nin metinlerini de ekleyerek kitaba zenginlik katmıştır.

 

Stokta var
Stok Kodu
AA-008.43.206
Sku: AA-008.43.206
Delivery & Return

Free Delivery

Free Delivery on today

Interest Free Finance

On all orders over $150

Payment Secured

Safe with Our Payment

Detaylı Bilgi
عربي الرسالة الولدية في آداب البحث والمناظرة (شرح عبد الوهاب)
Barkod 9786526992078
Yazar Adı محمد بن ابي بكر المرعشي المعروف بساجقلي زاده / saçaklızade
Kitap Konusu Belağat
Cilt Türü Ciltli
Yayınevi Haşimi yayınevi
Sorunuzu buraya yazabilirsiniz.
Er-Risaletu’l-Velediyye Fi Adabil Bahs ve'l Munazara Mea Şerhi Abdulvehhab