Yunus Emre 15Eyl
Yazarlar

Yunus Emre

Yunus Emre (1240/1-1320/1), edebiyat ve tasavvuf tarihimiz açısından çok önemli bir şairdir. Türkçe'nin Anadolu'daki en eski ustası ve samimi bir gönül insanıdır.

Yunus Emre, dünyaya kavga için değil, sevgi için gelmiştir. Yaratandan ötürü yaratılmış olanları ve özellikle yaratılmışların en şereflisi olan insanı sever. İnsanları bir olan Allah'ın yolunda birleşmeye çağırır ve gönüllere ilaç olarak onun aşkını sunar. İnsanlığın bütün sıkıntılarını "bir" de, "birlik" te çözmek ister. İnsanların Hakk'a ve hakikate dönmesi gerektiğini söyler. Sevmemizi ve sevgi yoluyla Hakk'a ulaşmamız gerektiğini kendi dilimizle öğretir.

Yunus Emre, ilâhî aşkı, insan sevgisini, hoşgörüyü, ölüm ve gariplik duygularını duygulu ve derin bir şekilde işlemiş; büyüklere saygı, küçüklere şefkat, yoksullara merhamet gösterilmesi fikrini yaymaya çalışmış; herkesi sevgiye, iyiliğe, doğruluğa ve güzelliğe çağırmış; halkın anlayacağı duru bir Türkçe ile en güzel iman, ahlâk, ümit, sevgi ve barış şiirleri yazmıştır.

Üzerinde salkım salkım bulutlar duran taş bağırlı karlı dağlar, soğuk kışın ardından canlanan ağaçlar, otlar, gök ekinler, dost bahçesinde açan kızıl güller, şakıyan bülbüller... Kısacası bütün doğa Yunus Emre'nin şiirlerinde yer almıştır. Yunus'un yalnız kendisi değil, doğadaki canlı cansız her varlık Allah aşkı ile sarhoş olmuştur. Bu aşk dağlarla, taşlarla, seherde öten kuşlarla, su dibindeki balıklarla, ovadaki ceylanlarla, Hakk'ı bilen kullarla birlikte ilâhî bir coşku içinde Mevlâ'yı çağırır.

Can evimizdeki iman meşalesini ateşleyip giden Yunus Emre'nin şiirleri, dün olduğu gibi bugün de ölü gönüllerimizi canlandırmaktadır.

Yunus Emre'nin, yüzyıllar boyunca şiirlerinin sevilip okunmasının sebebi sevgi, eşitlik, hoşgörü, doğruluk, iyilik gibi bir Müslümanın imanî değerlerini sade ve canlı bir Türkçe ile ifade edebilen usta bir şair olmasındandır. Onun yedi-sekiz yüzyıl önce milletimizin konuştuğu dille söylediği şiirleri bugün bile canlılığını ve güzelliğini yitirmemiş, sözleri dilden dile, gönülden gönle yayılmıştır.

Yunus'ta kendi öz dilini ve kendi iç dünyasını bulan milletimiz, onun şiirlerini yüzyıllar boyunca severek okumuş, bugün de severek okumaya devam etmektedir.