YA BUNEYYE'RKEM'MEANA 05Eyl
Eserler

YA BUNEYYE'RKEM'MEANA

Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan konulardan bir tanesi gençlerimize verilmesi gereken öğütlerdir. Doğruyu ayırt edebilmek ve doğruya sevk edebilmek bu zamanda oldukça zor bir konudur. Bunun için hem İslamî anlamda hem de ahlakî anlamda gelişmiş ve geliştirmeye elverişli bir hale gelmiş olmak şarttır. Peygamberler ve evliyaların oğullarına yaptıkları tavsiyeleri bir arada toplayan kıymetli bir eseri sizlere sunuyoruz.

Kitap içerisinde kolaylıkla anlayabileceğimiz bir tertibe riayet edilmiştir. İlk önce peygamberlerin çocuklarına tavsiyelerine yer verilen kitapta daha sonra ise sahabelerin tavsiyeleri yer almaktadır. Sonra sırasıyla halife, sultan, âlim gibi vasıflara sahip kişilerin hayat tecrübelerini en iyi şekilde aktarabildikleri tavsiyeler zikredilmiştir.  

Eser, zamanımızda yaşayan halen Haşimi yayınevinde dergi ve kitap işleriyle ilgilenen kıymetli bir hocamıza aittir. Musab Gülsüm hocamız el-Ezher üniversitesinde Hadis bilim dalında kendisini geliştirmiş kıymetli bir hocamızdır. Bu kitabın yazımında da ayet ve hadislerden istifade ettiği kadar şiirlerden ve kıymeti büyük zatlardan da tavsiyeler alarak güzel bir eser meydana getirmiştir.