El-Ecvibetü’n-Nakıyye 05Eyl
Eserler

El-Ecvibetü’n-Nakıyye

Bir Müslümanın okuması gereken en temel ilim muhakkak fıkıh ilmidir. Çünkü fıkıh ilmi Müslüman olarak yaşayabilmek ve Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenebilmek için İslami ilimler içerisinde en başta bilinmesi gereken ilimdir. Ancak zaman geçtikçe eski âlimlerin asrında var olmayan bazı meseleler gün yüzüne çıkmıştır. Bu durumda günümüz âlimleri de yeni meselelerin İslam terazisinde değerlendirmesini yapmış ve bizlere bu öğretileri sunmuşlardır.

Güncel ve aklımızı kurcalayan farklı sorularımıza cevaplar bulabileceğimiz “el-Ecvibetü’n-Nakıyye” isimli eser Ahmed El-Harrânî hocamızın yönettiği bir fetva komisyonu tarafından derlenmiştir. Kitap içerisindeki konular ise klasik fıkıh kitapları temel alınarak tasnif edilmiştir. Soru/cevap şeklinde derlenen “el-Ecvibetü’n-Nakıyye” kitabında hem fıkıh bilgilerinizi tazelemiş hem de güncel meselelere karşı nasıl bir yol izleyeceğinizi görmüş olacaksınız. Kitabın içerisinde ilk başta soru sorulmuş daha sonra ise soruyla alakalı konular muteber fıkıh kitaplarından nakiller getirilerek sırayla zikredilmiştir. Son olarak da zikredilen nakillerin birleştiği ortak nokta tespit edilmiştir. Genel olarak Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre fetvaları barındıran “el-Ecvibetü’n-Nakıyye” kitabında bazen diğer iki mezhebin görüşüne de yer verilmiştir.