Yunus Emre 15Eyl
Yazarlar

Yunus Emre

Yunus Emre (1240/1-1320/1), edebiyat ve tasavvuf tarihimiz açısından çok önemli bir şairdir. Türkçe'nin Anadolu'daki en eski ustası ve samimi bir gönül insanıdır.

Yunus Emre, dünyaya kavga için değil, sevgi için gelmiştir. Yaratandan ötürü yaratılmış olanları ve özellikle yaratılmışların en şereflisi olan insanı sever. İnsanları bir olan Allah'ın yolunda birleşmeye çağırır ve gönüllere ilaç olarak onun aşkını sunar. İnsanlığın bütün sıkıntılarını "bir" de, "birlik" te çözmek ister. İnsanların Hakk'a ve hakikate dönmesi gerektiğini söyler. Sevmemizi ve sevgi yoluyla Hakk'a ulaşmamız gerektiğini kendi dilimizle öğretir.

Yunus Emre, ilâhî aşkı, insan sevgisini, hoşgörüyü, ölüm ve gariplik duygularını duygulu ve derin bir şekilde işlemiş; büyüklere saygı, küçüklere şefkat, yoksullara merhamet gösterilmesi fikrini yaymaya çalışmış; herkesi sevgiye, iyiliğe, doğruluğa ve güzelliğe çağırmış; halkın anlayacağı duru bir Türkçe ile en güzel iman, ahlâk, ümit, sevgi ve barış şiirleri y

Daha fazla ...