https://www.hasimiyayinevi.com/tr/muhtasar-atiyye-tasrif-efal-arabiyye.html
https://www.hasimiyayinevi.com/tr/el-cevahirul-luiyye-fi-serhil-erbain-en-neveviyye-hadis-serhi.html
Haşiyetud Dusuki Ale Mugnin Lebib
Mevahibul Leduniyye ale Serh Semailul Muhammediyye
https://www.hasimiyayinevi.com/tr/et-tarifat.html

Sizin İçin Seçtiklerimiz

En Çok Satanlar

 • Sosyal Bilimler
 • Çok Satanlar
 • Yeni Çıkanlar
 • Çocuk Kitapları
 • Eserlerimiz
 1. -40%
  EL FEVAİDÜS SAMEDİYYE - HAFIZ BOY EL FEVAİDÜS SAMEDİYYE - HAFIZ BOY
 2. -40%
  DİVANI MEVLANA HALİD (FARSÇA)
 3. -40%
  KAVAİD HAT TALİK KAVAİD HAT TALİK
 4. -40%
 5. -40%
 6. -40%
  KEŞFÜL KURBE Fİ VASFİ EHLİL GURBE KEŞFÜL KURBE Fİ VASFİ EHLİL GURBE
 7. -40%
  NEHCÜT TEYSİR ALA MENZUMETÜT TEFASİR NEHCÜT TEYSİR ALA MENZUMETÜT TEFASİR
 8. -45%
  MÜSTALAHATÜ EHLİL ESER MÜSTALAHATÜ EHLİL ESER
 9. -40%
  ŞERHU SUĞRA ES SUĞRA ŞERHU SUĞRA ES SUĞRA
 10. -40%
  DÜRUSÜL BELAGA DÜRUSÜL BELAGA

E-BÜLTEN
ABONELİĞİ

İndirimli Kitaplar

Haşimi Yayınevi Blog

2. Abdülhamid Han; Bizim İçin Ne İfade Eder? 15Eyl
BİYOGRAFİ

2. Abdülhamid Han; Bizim İçin Ne İfade Eder?

Veya şöyle açıkça soralım biz neden 2. Abdülhamid Han'ı severiz, vefatının üzerinden bir asır geçmesine rağmen asla eksilmeyen bir tutkuyla neden ona karşı muhabbet besleriz? Dindar, ferasetli ve basiretli bir padişah olduğu için mi yoksa reformist, atılımcı ve yenilikçi bir devlet adamı olduğu için mi? Belki de hepsi ya da hiçbiri...Şurası muhakkak ki milletimizin sinesinde ona karşı duyulan sevginin yegâne sebebi icraatları ve eserlerinden ziyade onun verdiği kavgadır. Devletin her yönden kuşatıldığı bir dönemde "yeniden nizâm-ı âlem" diyerek ortaya koyduğu şuurdur. Zaten kendisinin zihin dünyasını kavramak da buradan geçer. Çünkü "Abdülhamid Han'ı anlamak" dediğimiz şey o döneme dair alelâde ayrıntıları bilmekten öte onun verdiği mücadelenin özüne vâkıf olmakta saklıdır. Kaynakça: Göksultan

Daha fazla ...
Yunus Emre 15Eyl
Yazarlar

Yunus Emre

Yunus Emre (1240/1-1320/1), edebiyat ve tasavvuf tarihimiz açısından çok önemli bir şairdir. Türkçe'nin Anadolu'daki en eski ustası ve samimi bir gönül insanıdır.

Yunus Emre, dünyaya kavga için değil, sevgi için gelmiştir. Yaratandan ötürü yaratılmış olanları ve özellikle yaratılmışların en şereflisi olan insanı sever. İnsanları bir olan Allah'ın yolunda birleşmeye çağırır ve gönüllere ilaç olarak onun aşkını sunar. İnsanlığın bütün sıkıntılarını "bir" de, "birlik" te çözmek ister. İnsanların Hakk'a ve hakikate dönmesi gerektiğini söyler. Sevmemizi ve sevgi yoluyla Hakk'a ulaşmamız gerektiğini kendi dilimizle öğretir.

Yunus Emre, ilâhî aşkı, insan sevgisini, hoşgörüyü, ölüm ve gariplik duygularını duygulu ve derin bir şekilde işlemiş; büyüklere saygı, küçüklere şefkat, yoksullara merhamet gösterilmesi fikrini yaymaya çalışmış; herkesi sevgiye, iyiliğe, doğruluğa ve güzelliğe çağırmış; halkın anlayacağı duru bir Türkçe ile en güzel iman, ahlâk, ümit, sevgi ve barış şiirleri y

Daha fazla ...
El-Ecvibetü’n-Nakıyye 05Eyl
Eserler

El-Ecvibetü’n-Nakıyye

Bir Müslümanın okuması gereken en temel ilim muhakkak fıkıh ilmidir. Çünkü fıkıh ilmi Müslüman olarak yaşayabilmek ve Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenebilmek için İslami ilimler içerisinde en başta bilinmesi gereken ilimdir. Ancak zaman geçtikçe eski âlimlerin asrında var olmayan bazı meseleler gün yüzüne çıkmıştır. Bu durumda günümüz âlimleri de yeni meselelerin İslam terazisinde değerlendirmesini yapmış ve bizlere bu öğretileri sunmuşlardır.

Güncel ve aklımızı kurcalayan farklı sorularımıza cevaplar bulabileceğimiz “el-Ecvibetü’n-Nakıyye” isimli eser Ahmed El-Harrânî hocamızın yönettiği bir fetva komisyonu tarafından derlenmiştir. Kitap içerisindeki konular ise klasik fıkıh kitapları temel alınarak tasnif edilmiştir. Soru/cevap şeklinde derlenen “el-Ecvibetü’n-Nakıyye” kitabında hem fıkıh bilgilerinizi tazelemiş hem de güncel meselelere karşı nasıl bir yol izleyeceğinizi görmüş olacaksınız. Kitabın içerisinde ilk başta soru sorulmuş daha sonra ise soruyla alakalı konular muteb

Daha fazla ...
YA BUNEYYE'RKEM'MEANA 05Eyl
Eserler

YA BUNEYYE'RKEM'MEANA

Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan konulardan bir tanesi gençlerimize verilmesi gereken öğütlerdir. Doğruyu ayırt edebilmek ve doğruya sevk edebilmek bu zamanda oldukça zor bir konudur. Bunun için hem İslamî anlamda hem de ahlakî anlamda gelişmiş ve geliştirmeye elverişli bir hale gelmiş olmak şarttır. Peygamberler ve evliyaların oğullarına yaptıkları tavsiyeleri bir arada toplayan kıymetli bir eseri sizlere sunuyoruz.

Kitap içerisinde kolaylıkla anlayabileceğimiz bir tertibe riayet edilmiştir. İlk önce peygamberlerin çocuklarına tavsiyelerine yer verilen kitapta daha sonra ise sahabelerin tavsiyeleri yer almaktadır. Sonra sırasıyla halife, sultan, âlim gibi vasıflara sahip kişilerin hayat tecrübelerini en iyi şekilde aktarabildikleri tavsiyeler zikredilmiştir.  

Daha fazla ...