-25%

معاني الاسماء الهية

Special Price ١٢٫٠٠ US$ Regular Price ١٦٫٠٠ US$
معاني الاسماء الهية
متوفر
متوفر 2 فقط
SKU
AA-247.75.020
Sku: AA-247.75.020
Delivery & Return

Free Delivery

Free Delivery on today

Interest Free Finance

On all orders over $150

Payment Secured

Safe with Our Payment

VII. (XIII.) yüzyılın muhakkik sûfîlerinden Afîfüddin et-Tilimsânî’nin Allah ve rahman ismine dayalı ilâhî isimler nazariyesini kurduğu Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye adlı eseri, Dr. Orkhan Musakhanov’un tahkikiyle ilk defa İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı. VII. (XIII.) yüzyıl, Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Sadreddin Konevî, İbnü’l-Fârız ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi eserleriyle gelenek oluşturan müelliflerin yaşadığı bir asırdır. Yazdığı eserler, Konya, Kahire ve Dımaşk üçlüsünde geçirdiği ömür ve kurduğu ilişkilerle VII. (XIII.) asrın önemli sûfîleri arasında yer alanlardan biri de Afîfüddin et-Tilimsânî’dir. Tasavvufun dört klasiğini, Abdülcebbâr Nifferî’nin (ö. 354/965’ten sonra) Mevâkıf’ını, Abdullah Herevî’nin Menâzilü’s-sâirîn’ini, İbnü’l-Fârız’ın Tâiyye’sini ve İbnü’l-Arabî’nin Fusûsü’l-hikem’ini şerheden Tilimsânî, söz konusu şerhlerden önce Şerhu’l-Fâtiha ve Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye adlı eserlerini telif etmiştir. İlk defa yayımlanan Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye Allah ve rahman ismine dayalı ilâhî isimler nazariyesinin kurulduğu bir eser olarak esmâ-i hüsnâ çalışmaları için kaynak değeri taşımaktadır.
Write Your Own Question
Only registered users can write questions. Please Sign in or create an account
Close
معاني الاسماء الهية